Svea hovrätts logotyp
 

Beslut om uteslutning ur fackförening förklaras ogiltigt även av hovrätten

Mål: T 4011-21
Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål gällande en fackförenings beslut om uteslutning av en medlem. Tingsrätten förklarade beslutet om uteslutning ogiltigt. Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom.

Hovrätten har funnit att beslut om uteslutning kan prövas i domstol. Hovrätten har i målet prövat om Svenska Transportarbetareförbundet haft fog för att utesluta en medlem på den grunden att medlemmen valts in i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna. Hovrätten har liksom tingsrätten funnit att förbundet inte visat att uteslutningsbeslutet haft stöd i förbundets stadgar. I likhet med tingsrätten har hovrätten avslagit medlemmens begäran om skadestånd.

- Hovrätten har vid en tolkning av förbundets stadgar funnit att beslutet om uteslutning inte haft stöd i stadgarna. Hovrätten har därför fastställt tingsrättens dom. Varken domstolsprövningen i sig eller tolkningen av förbundets stadgar har inneburit en begränsning av föreningsfriheten, säger hovrättsrådet Elisabet Brunlid, referent i målet.