Svea hovrätt
 

Information om huvudförhandling i mål om grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988

Mål: B 9704-22
Stockholms tingsrätt dömde den 14 juli 2022 en 61-årig iransk medborgare för grovt folkrättsbrott och mord i Iran till livstids fängelse. Skadestånd för psykiskt lidande dömdes också ut till anhöriga till avlidna personer och till överlevande målsägande. Både åklagaren och den dömde har överklagat tingsrättens dom. Den dömde begär i sitt överklagande bl.a. att bli frikänd och åklagaren begär att den dömde även ska dömas för ytterligare gärningsmoment.

Svea hovrätt har i beslut den 13 december 2022 ogillat ett yrkande av den dömde om att åtalet skulle avvisas på grund av bristande behörighet hos svensk domstol.

Den 11 januari 2023 påbörjar hovrätten huvudförhandlingen i det överklagade målet. Den inledande delen av förhandlingen kommer att pågå i ca åtta dagar. Därefter kommer hovrätten att hålla enskilt sammanträde vid vilket videoinspelningar av förhör med målsägande, tilltalad och vittnen kommer att spelas upp. Detta är det normala sättet att presentera bevisning i hovrätten och innebär att nya förhör som regel inte sker med personer som redan har hörts i tingsrätten. Förhandlingen beräknas pågå fram till hösten 2023.

Platser till media och allmänhet                           

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i förhandlingssalen i Attunda och dessa är endast avsedda för journalister. Företrädare för massmedia som önskar närvara vid förhandlingen ombeds att så fort som möjligt anmäla detta genom att skicka e-post till Attunda tingsrätt. Adressen finns längst ner på sidan. Platserna kommer att fördelas på så sätt att varje redaktion i första hand erbjuds en plats var. Om någon redaktion vill delta med mer än en person kommer det att vara möjligt endast i mån av plats. Vid ankomst till tingsrätten ska presslegitimation uppvisas.

För allmänheten finns ett antal platser i en sidosal med ljud- och bildöverföring från huvudsalen. Plats i sidosalen kan inte bokas.

Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen startar kl. 09.30.

Åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får som utgångspunkt använda den elektroniska utrustning som krävs för rapporteringen (t.ex. mobiltelefon, surfplatta eller dator). Detta gäller även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) i salen ska vara avstängd och undanstoppad.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalen under förhandlingen.

Vid förhandlingen kommer säkerhetskontroll att genomföras.