Förvaltningsrätten i Stockholms logotyp
 

Förvaltningsrätten inhiberar beslutet om återkallelse av Humana Assistans AB:s tillstånd

Mål: 2132-23
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade den 31 januari 2023 att dra in Humana Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet med assistans, ledsagarservice, avlösarverksamhet och hemtjänst.

Humana Assistans AB har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och begärt att IVO:s beslut tillsvidare inte ska gälla (inhibition).

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att IVO:s beslut inte ska gälla i avvaktan på att domstolen avgör målet slutligt eller bestämmer något annat.