Eksjö tingsrätts logotyp

Dom i tingsrättens mål B 1877-22 meddelas den 19 april 2023 kl. 14.00

Mål: B 1877-22

Efter avslutad huvudförhandling den 30 mars 2023 har tingsrätten beslutat att dom i målet ska meddelas den 19 april 2023 kl. 14.00.

Den som är intresserad av en kopia av tingsrättens dom i målet hänvisas till eksjo.tingsratt@dom.se där beställningar kan göras. Det kommer inte att gå fortare om man ringer.

Den som mot avgift vill beställa en utskriven kopia av tingsrättens dom att få skickad till sig eller att hämta på tingsrätten den dag domen meddelas uppmanas att meddela tingsrätten det senast den 17 april kl. 12.00 per e-post till eksjo.tingsratt@dom.se