Eksjö tingsrätts logotyp

Huvudförhandling i mål B 1877-22

Mål: B 1877-22
Tingsrätten har beslutat följande när det gäller tilldelning av platser i samband med huvudförhandlingen som ska hållas den 27, 29 - 31 mars 2023 vid Eksjö tingsrätt. Förhandlingen påbörjas kl. 09.00 varje dag.

Huvudförhandlingen kommer att äga rum i sal 1. Tingsrätten kommer även nyttja så kallad sidosal i sal 3 för att kunna tillhandahålla ytterligare platser för press och åhörare. Presentationen där kommer att ske via videolänk från sal 1. I sal 3 kommer även de pressrepresentanter som har för avsikt att under huvudförhandlingen ”livechatta” eller liknande få plats. Detta för att undvika de störningsmoment som uppkommer vid denna typ av rapportering.

Antalet personer som samtidigt får vistas i respektive sal styrs av de brandföreskrifter som gäller för de två aktuella salarna. I sal 1 tillåts 60 personer. Av dessa 60 platser har tingsrätten beslutat att reservera 14 platser för press. Med press menas de personer som har så kallat presskort eller så kallat tillfälligt presskort utfärdat av redaktionschef på medieföretag. För det fall det begärs undantag enligt regeln i 5 kap 9 d § rättegångsbalken bör detta göras i god tid och helst senast den 22 mars 2023. I sal 1 finns 12 platser för allmänheten tillgängliga.

I sal 3 tillåts -utöver tingsrättens personal, 23 personer, av dessa 25 platser har tingsrätten reserverat 11 platser för press och 12 platser för allmänhet.

Vissa platser i sal 1 kommer att reserveras för nära anhöriga till målsägandena och de åtalade samt för viss polispersonal. Press bokar sin plats m.m. via tingsrättens registratorsbrevlåda, eksjo.tingsratt@dom.se 

Ordningsvakter och personal från tingsrätten kommer att finnas tillgängliga i båda salarna och ordföranden är ansvarig för ordning och säkerhet i rättssalarna. Tingsrätten har redan beslutat om säkerhetskontroll i samband med inpassering.

Allmänheten kommer inte att kunna boka plats. Tingsrätten kommer att från kl. 07.45 varje förhandlingsdag - för aktuell dag - dela ut bokningslappar utanför ingången till tingsrätten på baksidan som vetter mot tingsrätten parkering. Dessa lappar berättigar till närvaro i första hand i sal 1 och därefter i sal 3. Vid behov av plats för funktionshindrade personer kan särskild anmälan göras till tingsrättens registratorsbrevlåda.

Parkering finns förutom vid tingsrätten även i anslutning till Eksjö centrum och vid Olsbergs arena. Antalet parkeringsplatser vid tingsrätten är begränsat.