Svea hovrätt
 

Svea hovrätt inleder huvudförhandlingen i mål om grovt spioneri m.m. den 20 mars 2023

Mål: B 1170-23
Stockholms tingsrätt dömde den 19 januari två bröder för grovt spioneri och den ena av bröderna även för obehörig befattning med hemlig uppgift. Den äldre brodern dömdes till livstids fängelse och den yngre brodern till fängelse 9 år och 10 månader. Både de tilltalade och åklagaren har överklagat tingsrättens dom. De tilltalade vill bli frikända medan åklagaren vill att den yngre brodern ska dömas till ett längre fängelsestraff.

Hovrättens huvudförhandling i målet inleds den 20 mars och beräknas pågå till den 18 april.

Målet i tingsrätten

I åtalet påstod åklagaren – i korthet – att de två bröderna gjort sig skyldiga till grovt spioneri och grov obehörig befattning med hemlig uppgift genom följande gärningar.

- Anskaffande, befordran och röjande av ca 100 hemliga dokument från den svenska säkerhets- och underrättelsetjänsten för att gå Ryssland och den ryska underrättelsetjänsten GRU tillhanda.

- Den äldre brodern, som varit anställd på SÄPO och Försvarsmakten, anskaffade dokumenten inom ramen för sina anställningar.

- Den yngre brodern deltog i planeringen av gärningen och skötte kontakterna med Ryss-land och GRU inklusive frågor om överlämnande av uppgifter och mottagande av ersättning.

Tingsrätten bedömde i sin dom i mål B 14349-21 att det var bevisat att bröderna gjort sig skyldiga till grovt spioneri genom att den äldre brodern hade anskaffat ca 90 dokument, varav den yngre brodern hade medverkat vid anskaffandet av ca 65 dokument. Tingsrätten ansåg det vidare bevisat att bröderna också befordrat och röjt hälften av dokumenten. Brottet bedömdes som grovt eftersom det ansågs kunna leda till synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet om de uppgifter som åtalet avsåg röjdes. Den äldre brodern dömdes också för obehörig befattning med hemlig uppgift för att han i sin bostad hade innehaft hemliga uppgifter.

Huvudförhandlingen och offentlighet

Huvudförhandlingen i hovrätten inleds den 20 mars kl. 9.00. På samma sätt som vid huvudförhandlingen i tingsrätten omfattas en stor del av bevisningen av sträng sekretess. De tilltalade och vittnena kommer att höras om omständigheter som till stor del omfattas av samma stränga sekretess. De flesta vittnena har också s.k. kvalificerad skyddsidentitet. Av dessa skäl kommer huvudförhandlingen till stora delar ske bakom stängda dörrar.

Förhandlingen hålls i säkerhetssal 2, Stockholms tingsrätt, Bergsgatan 50.

Förhandlingen beräknas pågå i nio dagar. De delar som enligt förhandlingsplanen kommer att vara offentliga är följande:

  • Dag 1, måndagen den 20 mars kl. 9.00: Parternas yrkanden och inställningar samt den inledande delen av åklagarens sakframställning (ca 1 tim. 30 min.).
  • Dag 3, onsdagen den 22 mars kl. 9.00: Den inledande delen av den ena till-talades sakframställning genom den offentliga försvararen (ca 15 min).
  • Dag 4, torsdagen den 23 mars kl. 9.00: Den inledande delen av den andra tilltalades sakframställning genom den offentliga försvararen (ca 15 min).
  • Dag 8, onsdagen den 5 april kl. 9.00: Den inledande delen av ett av vittnes-förhören (ca 30 min).
  • Dag 9, tisdagen den 18 april kl. 9.00: Den inledande delen av genomgången av de tilltalades personliga omständigheter (ca 20 min) samt, vid slutet av dagen, huvudförhandlingens avslutande delar.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid entrén till säkerhetssalarna på Stockholms tingsrätt. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs ska vara avstängda och undanstoppade. Hovrätten kommer att fatta beslut om att åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Utrustningen får dock inte användas för bildupptagning/fotografering.