Eksjö tingsrätts logotyp

Vetlanda-målet

Mål: B 1877-22

Eksjö tingsrätt har påbörjat sin planering av huvudförhandlingen i målet. Under förutsättning att åtal väcks enligt nuvarande beslut om åtalsförlängning planerar tingsrätten att hålla huvudförhandling i målet den 27, 29 och 30 mars med den 31 mars som reservdag. Planeringen utgår från att förhandlingen kommer att hållas i Eksjö tingsrätt.

Antalet åhörarplatser kommer att vara begränsat. Vid behov kommer en sidosal användas för åhörare och viss press. Endast journalister/press kommer att i viss mån kunna reservera plats, men inte förrän åtalet har kommit in. Tillstånd att få använda viss elektronisk utrustning kan inte ges innan åtalet har kommit in.

Vid den planerade huvudförhandlingen kommer rådmannen Erik Handmark att vara ordförande.

Eventuella beställningar av ett kommande avgörande görs till tingsrättens registratorsbrevlåda eksjo.tingsratt@dom.se
Detsamma gäller eventuella förfrågningar gällande målet.