Förvaltningsrätten i Stockholm
 

Klarna Bank AB har överträtt dataskyddsförordningen men domstolen sänker sanktionsavgiften

Mål: 7679-22
Förvaltningsrätten i Stockholm bedömer att Klarna Bank AB inte har överträtt dataskyddsförordningen i den uträckning Integritetsskyddsmyndigheten gjort gällande. Domstolen har därför beslutat att sanktionsavgiften ska sättas ned.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) beslutade den 28 mars 2022 att påföra Klarna Bank AB en sanktionsavgift om 7,5 miljoner kronor för att bolaget har brustit i sin informationsskyldighet. Klarna Bank AB har överklagat beslutet och menar bland annat att bolaget har meddelats en sanktionsavgift för brott mot icke-bindande riktlinjer och att det är i strid med grundläggande svensk och europeisk rätt. Det finns därför enligt bolaget inte stöd för att påföra en sanktionsavgift.

Domstolens bedömning

Förvaltningsrätten i Stockholm delar IMY:s bedömning att de registrerade inte fått tillräcklig information om hur och för vilka ändamål vissa personuppgifter behandlas. De registrerade har inte heller fått tillräcklig information om sina rättigheter. Stöd för att påföra Klarna Bank AB en sanktionsavgift med anledning av detta finns i dataskyddsförordningen. Det finns dock inte tillräckligt stöd för att Klarna Bank AB har brustit i sin informationsskyldighet i samma uträckning som IMY gjort gällande.

- Domstolen anser att Klarna Bank AB har överträtt dataskyddsförordningen. Överträdelsen är dock inte lika allvarlig som IMY har bedömt i det överklagade beslutet och sanktionsavgiften ska därför sättas ned från 7,5 miljoner till 6 miljoner kronor, säger rådmannen Gustav Forsberg.