Hovrätten för Västra Sverige
 

Dom i mål om mord på Länsmanstorget i Göteborg

Mål: B 2069-23
Hovrätten har idag dömt två män för mord respektive medhjälp till mord den 7 juli 2022 på Länsmanstorget i Göteborg. Hovrätten har frikänt två män som var åtalade för medhjälp till mord.

Det var den 7 juli 2022 som två maskerade män kom på var sin motorcykel till Länsmanstorget. En av männen sköt flera skott mot en person. Offret avled samma dag. Dessförinnan hade den andre mannen bl.a. rekognoserat på brottsplatsen.

Männen på Länsmanstorget åtalades vid tingsrätten för mord. Två andra män som befann sig i en bil i närheten när mordet ägde rum och som kort tid dessförinnan hade träffat männen som var på Länsmanstorget, åtalades för medhjälp till mord. Tingsrätten dömde en av männen för mord och de tre andra männen för medhjälp till mord.

Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten när det gäller de män som befann sig på Länsmanstorget. Hovrätten dömer mannen som sköt offret för mord till fängelse på livstid och dömer mannen som bl.a. rekognoserade på brottsplatsen för medhjälp till mord till fängelse i 14 år och 5 månader. Hovrätten gör en annan bedömning än tingsrätten när det gäller männen som var i bilen. Hovrätten bedömer att bevisningen som åberopats mot dem inte är tillräcklig för att döma männen för brott.

Rätten är enig i sin dom.