Svea hovrätts logotyp

Dom i Svea hovrätts mål om grovt spioneri skjuts upp

Mål: B 1170-23
Med ändring av vad som tidigare meddelats kommer dom i hovrättens mål om grovt spioneri att meddelas torsdagen den 25 maj 2023 kl. 13.00.
Dom i målet

I samband med att huvudförhandlingen avslutades den 19 april, beslutade hovrätten att de tilltalade skulle stanna kvar i häkte tills dom meddelas eller annat beslutas. Den yngre brodern har idag återkallat sitt överklagande i målet. Åklagarnas anslutningsöverklagande mot honom kommer därför inte att prövas.

Dom i målet kommer att meddelas genom att hållas tillgänglig i hovrättens arkiv torsdagen den 25 maj 2023 från kl. 13.00. Vid samma tillfälle kommer ett pressmeddelande att publiceras.

Rättens ordförande hovrättslagmannen Ragnar Palmkvist och referenten hovrättsrådet Mari-Ann Roos kommer sedan domen meddelats att vara tillgängliga för intervjuer kl. 13.15-14.00.