Hovrätten över Skåne och Blekinge
 

Hovrätten skärper straff för gruppvåldtäkt i Kungsparken

Mål: B 522-23
De fem tilltalade ska ha högre straff för den grova våldtäkten i oktober förra året. I övrigt gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten.

Även hovrätten dömer de fem tonåringarna, 15–18 år gamla vid gärningstillfället, för grov våldtäkt mot en kvinna i Kungsparken i Malmö den 22 oktober 2022.

– Det var fråga om fem gärningsmän som delvis samtidigt och annars i en följd utsatte målsäganden för olika typer av samlag. Visst våld förekom. Dessa omständigheter gör att straffvärdet överstiger minimistraffet för grov våldtäkt, säger hovrättspresidenten Ylva Norling Jönsson, ordförande i målet.

Straffvärdet motsvarar sex års fängelse, vilket är ett år högre än vad tingsrätten hade kommit fram till. Det innebär längre straff för samtliga utom för 15-åringen som döms till sluten ungdomsvård i 9 månader i stället för ungdomsövervakning.

  • 16-åringen döms till sluten ungdomsvård i ytterligare två månader, sammanlagt ett år.
  • De båda 17-åringarna döms till sluten ungdomsvård i ytterligare tre månader, sammanlagt ett år och fyra månader vardera.
  • 18-åringen döms till fängelse i ytterligare tio månader, sammanlagt fem år och tio månader.

Hovrätten höjer även skadeståndet med 50 000 kronor till totalt 366 800 kronor, vilket ska betalas solidariskt.

Samtliga fem tilltalade har överklagat tingsrättens dom och yrkat på att frikännas. Målsäganden har också överklagat domen och yrkat på högre straff. Hovrätten har gått igenom samma bevisning som presenterades i tingsrätten.

– Vid en samlad bedömning får målsägandens version av vad som hände vid tillfället starkt stöd av utredningen i övrigt. Vi anser att hon är både trovärdig och tillförlitlig. Därmed är det styrkt att de tilltalade agerade tillsammans och i samförstånd. Samtliga tilltalade ansvarar fullt ut för gärningen i dess helhet och ska dömas för grov våldtäkt, säger Ylva Norling Jönsson.

Rätten är enig.

Sluten ungdomsvård

Ungdomar som är mellan 15 och 18 år när de begår ett allvarligt brott kan dömas till sluten ungdomsvård. Det gäller för brott som annars skulle lett till fängelse. Straffet är tidsbestämt och avtjänas på särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse.

Vid sluten ungdomsvård sker ingen villkorlig frigivning.