Kammarrätten i Stockholms logotyp

Prövningstillstånd i Kammarrätten i Stockholm

Mål: 2079-23, 2080-23
Kammarrätten har idag beviljat prövningstillstånd i mål nr 2079-23 och 2080-23, de s.k. koranmålen.

Eftersom prövningstillstånd nu har beviljats kommer målen att bli fortsatt hanterade på en av kammarrättens dömande avdelningar innan domar avkunnas.

Fakta om Kammarrätten i Stockholm

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som huvudsakligen behandlar mål som överklagats från en förvaltningsrätt. Målen rör främst tvister mellan enskilda och myndigheter. Kammarrätten i Stockholm är den största av Sveriges fyra kammarrätter. 2022 avgjorde Kammarrätten i Stockholm och Migrationsöverdomstolen cirka 21 000 mål varav cirka 12 000 migrationsmål.