Kostnad vid beställning

Domstolen tar ut avgift för kopior av handlingar enligt avgiftsförordningen (1992:191) om beställningen omfattar tio sidor eller mer.

För statliga myndigheter utgår inga avgifter.

För övriga beställare är de första 9 sidorna gratis, sidan 10 kostar 50 kr och varje sida därutöver kostar 2 kr/st.

Vid beställning av handlingar som lagras elektroniskt är de första 9 handlingarna gratis, den tionde handlingen kostar 50 kronor och varje handling därutöver kostar 2 kr/st.

Beställningen faktureras. Kostnader för porto tillkommer.

I de flesta fall är det möjligt att få handlingar skannade, mejlade eller postade.

Beställningsformulär

För att vi ska kunna hjälpa dig är det bra om du anger så mycket information som möjligt om handlingen du söker.

Villkor
Önskad handling:
Skicka handlingen med:
Kostnad
Uppdaterad
2020-02-27