Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Här beställer du

Mer information

Här kommer du snart att kunna beställa kammarrättens domar och beslut. Till sidan är i full funktion, använd vår gamla webbplats.

Information om avgifter

Domstolen tar ut avgift för kopior av handlingar enligt avgiftsförordningen (1992:191) om beställningen omfattar tio sidor eller mer.

För statliga myndigheter utgår inga avgifter.

För övriga beställare är de första 9 sidorna gratis, sidan 10 kostar 50 kr och varje sida därutöver kostar 2 kr/st.

Vid beställning av handlingar som lagras elektroniskt är de första 9 handlingarna gratis, den tionde handlingen kostar 50 kronor och varje handling därutöver kostar 2 kr/st.

Beställningen faktureras. Kostnader för porto tillkommer.

I de flesta fall är det möjligt att få handlingar skannade, mejlade eller postade.

Publicerad
2019-08-22
Uppdaterad
2019-09-16

Hoppa till innehåll

Relaterat innehåll