Högsta förvaltningsdomstolen
 

Prövningstillstånd meddelat i mål om registrering av nyckelbiotop

Mål: 7527-22
Fråga om Skogsstyrelsens registrering av en nyckelbiotop utgör ett förvaltningsbeslut som får överklagas (Mål nr 7527-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 4139-21).