Högsta förvaltningsdomstolens logotyp
 

Dom i mål om rättsprövning

Mål: 1273-23
Högsta förvaltningsdomstolen har vid rättsprövning av ett beslut om föreläggande vid vite att sanera en segelbåt från färg som innehåller tennorganiska föreningar funnit att regeringens beslut ska stå fast.