Nacka tingsrätts logotyp
 

Svaromål har inkommit i uppmärksammat mål om klimatet

Mål: T 8304-22

Tingsrätten handlägger ett uppmärksammat grupptalemål (T 8304-22) i vilket krav har ställts på staten att vidta vissa åtgärder. Staten har i dag lämnat in sitt svaromål och begärt att talan ska avvisas. Tingsrätten har förelagt käranden att yttra sig i avvisningsfrågan senast den 28 augusti 2023.