Nacka tingsrätt

Nacka tingsrätt består av två allmänna avdelningar som handlägger brottmål, tvistemål och ärenden. Nacka tingsrätt är också mark- och miljödomstol. Tingsrättens ordinarie telefontid är 08:00-16:00. Du hittar avdelningarnas e-postadresser under snabblänken ” Kontakta oss”.

Telefon, växel

08-561 656 00

Besöksadress

Sicklastråket 1
131 54 Nacka

Postadress

Box 69
131 07 Nacka

Leveransadress

Westerdahls Gata 3
131 54 Nacka

Öppettider och kontakt

Signera, betala och skicka in

Ska du skicka in en handling till tingsrätten? Använd gärna e-tjänsten där du digitalt signerar och skickar in till oss, till exempel ansökningar eller handlingar i ett pågående mål. Flera personer kan signera samma handling.

Person skriver på bärbar dator.
Ingången till sal 8. Foto.

Så går det till i domstolen

Här kommer det att finnas information för dig som av olika anledningar ska till en domstol.