Nacka tingsrätt

Nacka tingsrätt består av två allmänna avdelningar som handlägger brottmål, tvistemål och ärenden. Nacka tingsrätt är också mark- och miljödomstol.

Telefon, växel
08-561 656 00
Besöksadress
Sicklastråket 1, 131 54 Nacka
Postadress
Box 69, 131 07 Nacka
Leveransadress
Westerdahls Gata 5, 131 54 Nacka
Mer kontaktinformation

Ansökan om skilsmässa utan blankett

Nu går det att ansöka gemensamt om skilsmässa via e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten måste ni vara överens om att skilja er. Om ni har barn under 18 år behöver ni också vara överens om vårdnad, boende och umgänge. Ni måste båda ha e-legitimation och ansökningsavgiften är 900 kronor.

Mobiltelefon med e-tjänst
Ingången till sal 8. Foto.

Så går det till i domstolen

Här kommer det att finnas information för dig som av olika anledningar ska till en domstol.