Nacka tingsrätt

Nacka tingsrätt består av två allmänna avdelningar som handlägger brottmål, tvistemål och ärenden. Nacka tingsrätt är också mark- och miljödomstol. Tingsrättens ordinarie telefontid är 08:00-16:00. Du hittar avdelningarnas e-postadresser under snabblänken ” Kontakta oss”.

Telefon, växel
08-561 656 00
Besöksadress
Sicklastråket 1, 131 54 Nacka
Postadress
Box 69, 131 07 Nacka
Leveransadress
Westerdahls Gata 3, 131 54 Nacka
Öppettider och kontakt

Signera, betala och skicka in

Ska du skicka in en handling till tingsrätten? Använd gärna e-tjänsten där du digitalt signerar och skickar in till oss, till exempel ansökningar eller handlingar i ett pågående mål. Flera personer kan signera samma handling.

Person skriver på bärbar dator.
Ingången till sal 8. Foto.

Så går det till i domstolen

Här kommer det att finnas information för dig som av olika anledningar ska till en domstol.