Kontakta oss


Avdelning 1, allmän avdelning
Tel: 08-561 656 10
Telefontid: 08.30-10.30, 13.00-15.00

Avdelning 2, allmän avdelning
Tel: 08-561 656 20
Telefontid: 08.30-10.30, 13.00-15.00
Tel, målkansliet allmänna: 08-561 656 85

Avdelning 3, mark- och miljödomstolen
Tel: 08-561 656 30

Avdelning 4, mark- och miljödomstolen
Tel: 08-561 656 40

Arkivet
Tel: 08-561 657 32
Telefontid 09.00-12.00

Dataskyddsombud
Björn Malmqvist, rådman

Uppdaterad
2019-09-03