Mark- och miljödomstolen
vid Nacka tingsrätt

Telefon, växel
08-561 656 00
Besöksadress
Sicklastråket 1, 131 54 Nacka
Postadress
Box 69, 131 07 Nacka
Mer kontaktinformation