Mark- och miljödomstolen
vid Nacka tingsrätt

Vid mark- och miljödomstolen handläggs miljömål, fastighetsmål och mål rörande plan- och bygglagen samt vattentjänstlagen. Här hanteras bland annat frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Domstolen överprövar också beslut från länsstyrelser, kommuner och lantmäteriet. Mark- och miljödomstolen är indelad i två avdelningar (avdelning 3 och 4).

Telefon, växel
08-561 656 00
Besöksadress
Sicklastråket 1
131 54 Nacka
Postadress
Box 69
131 07 Nacka
Leveransadress
Westerdahls Gata 3
131 54 Nacka
Öppettider och kontakt