Beställa allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott.

Information om beställning av handlingar från Nacka tingsrätt (1971-mars 2007)
Från och med den 21 mars 2018 går det inte längre att från vår domstol beställa material som hör till Nacka tingsrätt (1 juli 1971 – 31 mars 2007).

Vid beställning av material från den äldre Nacka tingsrätt var vänlig kontakta Stadsarkivet i Stockholms Stad. Mål som avgjordes efter den 31 mars 2007 finns kvar hos Nacka tingsrätt.

Kontaktuppgifter till stadsarkivet:
Telefon: 08-508 28 303 (telefontid vardagar 10–12)
E-post: stadsarkivet@stockholm.se

Kostnader för allmänna handlingar

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt (till exempel domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handling och 2 kronor för varje handling därutöver.

För material som måste skannas in (till exempel undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer

Uppdaterad
2024-04-03