Veckans förhandlingar

Tingsrätten framhåller att listan nedan är preliminär och avser endast allmänna avdelningars förhandlingar, dock ej häktningsförhandlingar. Rättegångar kan tillkomma eller ställas in med kort varsel.
Uppdaterad
2019-03-21