Viktig information med anledning av coronaviruset

Har du luftvägssymtom, även lindriga, som hosta, andningssvårigheter eller feber ska du inte besöka tingsrätten.

Om du är kallad till förhandling och har symtom som ovan: ta kontakt med reception på tel. 08-561 656 01 om det är brådskande, eller kontakta oss via e-post.

Uppdaterad
2020-02-28