VIKTIG INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Har du luftvägssymtom, även lindriga, som hosta, andningssvårigheter eller feber ska du inte besöka tingsrätten.

Om du är kallad till förhandling och har symtom som ovan: ta kontakt med reception på tel. 08-561 656 01 om det är brådskande, eller kontakta oss via e-post.

Din kallelse gäller till dess du får besked om något annat.

Medverka i rättegång

I syfte att kunna genomföra vår samhällsviktiga verksamhet ser domstolen kontinuerligt över vilka åtgärder som är lämpliga att vidta med hänsyn till den pågående pandemin. Domstolens rättegångar är inte en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och verksamheten omfattas därmed inte av de begränsningar som gäller för sådana sammankomster och tillställningar.

Ordföranden vid rättegången ansvarar för att säkerställa att avstånd kan hållas mellan de som medverkar i rättegången.

Domstolen använder distansnärvaro, exempelvis medverkan via videolänk, vid rättegångar i så stor utsträckning som möjligt, när det inte bedöms som olämpligt av olika skäl.

Domstolens personal arbetar aktivt för att motverka trängsel och förhindra gruppbildning. Du som besöker domstolen ska följa de anvisningar som lämnas.

I våra lokaler

Nacka tingsrätt är fortsatt öppen som vanligt för allmänheten men för dig som besöker domstolen är det viktigt att du håller 1,5–2 meters avstånd till andra. För att kunna hålla avstånd har antalet åhörarplatser i tingsrättens förhandlingssalar tillfälligt begränsats. Det betyder att om de åhörarplatser som finns är upptagna kan det medföra att du inte får plats i salen men kan, om möjligt, följa förhandlingen på annat sätt, t ex i en sidosal.

Vi tar för tillfället inte emot större grupper av personer, t ex studiebesök, som i studiesyfte vill besöka tingsrätten.

För närmare information om smittan:

Uppdaterad
2020-02-28