VIKTIG INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Har du luftvägssymtom, även lindriga, som hosta, andningssvårigheter eller feber ska du inte besöka tingsrätten.

Om du är kallad till förhandling och har symtom som ovan: ta kontakt med reception på tel. 08-561 656 01 om det är brådskande, eller kontakta oss via e-post.

Din kallelse gäller till dess du får besked om något annat.

I våra lokaler

Kom ihåg att hålla avstånd till varandra. Detta gäller även i våra förhandlingssalar. Antalet platser i salarna är mot denna bakgrund tillfälligt begränsade.

För närmare information om smittan:

Uppdaterad
2020-02-28