VIKTIG INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Har du luftvägssymtom, även lindriga, som hosta, andningssvårigheter eller feber ska du inte besöka tingsrätten.

Om du är kallad till förhandling och har symtom som ovan: ta kontakt med reception på tel. 08-561 656 01 om det är brådskande, eller kontakta oss via e-post.

Förhandlingar m.m.

Din kallelse gäller till dess du får besked om något annat.

Brådskande förhandlingar (t.ex. ungdomsmål, mål med frihetsberövade parter och vissa familjemål) kommer att fortgå som vanligt. Däremot har tingsrätten beslutat att ställa in andra brottmålsförhandlingar och dispositiva tvistemål v. 13-20. Berörda parter har kontaktats eller kommer att kontaktas.

Tingsrätten kommer löpnade ta ställning till kommande förhandlingar och kontakta parter så snart något beslut fattats om att ställa in ytterligare förhandlingar eller sammanträden.

I dagsläget kommer vi inte att kunna säga när vi kallar på nytt utan vi får återkomma i den frågan.

Handlingar till tingsrätten ska i första hand skickas in per e-post.

Ta kontakt med tingsrätten om du har närmare frågor.

Våra svarstider är längre än vanligt. Vi uppmanar alla att i möjligaste mån använda sig av e-post för att kontakta oss. Du hittar avdelningarnas e-postadresser under snabblänken ”Kontakta oss”

I våra lokaler

Kom ihåg att hålla avstånd till varandra. Detta gäller även i våra förhandlingssalar. Antalet platser i salarna är mot denna bakgrund tillfälligt begränsade.

För närmare information om smittan:

Uppdaterad
2020-02-28