Vittnesstöd

Vittnesstöd finns på de flesta tingsrätter och kan hjälpa dig när du kommer till domstolen för rättegång.

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som hjälper vittnen och brottsoffer med stöd och praktisk information i samband med en rättegång. Vittnesstöden bär en bricka med texten ”Vittnesstöd” och har avlagt ett moraliskt tystnadslöfte.

Vittnesstödet ska främst vara en medmänniska men kan också förklara hur brottmålsprocessen går till. De kan också informera om ersättning och praktiska saker såsom var garderob och toalett finns. Vittnesstöden kan också slussa vittnen och brottsoffer vidare till andra stödinstanser.

 

Kontakt

I Nacka tingsrätt bedrivs vittnestödverksamheten av Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö. Vittnesstödet arbetar ideellt.

Vittnesstödet kan ge dig information och stöd före och under rättegång. Vid frågor eller bokning av vittnesstöd kontakta vittnesstödsamordnaren på telefonnummer 073-656 13 07 eller via e-post: vittnesstod@nacka.boj.se.

Har du specifika frågor kring rättegången kan du även kontakta den avdelning som står på kallelsen.

 

Uppdaterad
2022-03-22