Högsta domstolens logotyp
 

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål om grovt spioneri

Mål: B 4328-23
Högsta domstolen har i dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om grovt spioneri. Det innebär att hovrättens dom står fast.

Två bröder dömdes av tingsrätten för bland annat grovt spioneri. Den äldre brodern dömdes till livstids fängelse och den yngre brodern till fängelse 9 år och 10 månader. Den äldre brodern överklagade domen till hovrätten som fastställde tingsrättens domslut.

Högsta domstolen har gått igenom materialet i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. Högsta domstolens beslut innebär att målet inte tas upp till prövning. Hovrättens dom står därmed fast.