Svea hovrätts logotyp
 

Information från Svea hovrätt i mål om grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988

Mål: B 9704-22
Svea hovrätt inledde huvudförhandling i målet den 11 januari 2023. Huvudförhandlingen fortsätter under hösten och sista förhandlingsdag är planerad till den 8 november 2023. Huvudförhandlingen hålls i Attunda tingsrätts lokaler i Sollentuna.

Slutanföranden är inbokade till den 16, 18, 20, 31 oktober samt 1, 6–8 november 2023. För övrig information gällande huvudförhandlingen och platser till media hänvisas till det pressmeddelande som publicerades den 15 december 2022.