Svea hovrätts logotyp
 

Information från Svea hovrätt om avslutad huvudförhandling och tid för dom i mål om grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988

Mål: B 9704-22
Svea hovrätt inledde huvudförhandling i målet den 11 januari 2023.

Huvudförhandlingen har avslutats den 8 november 2023. Dom i målet kommer att meddelas tisdagen den 19 december 2023 kl. 14.00 genom att hållas tillgänglig i hovrättens expedition i Wrangelska palatset.