Södertälje tingsrätts logotyp
 

Två personer döms till fängelse i mål gällande grovt narkotikabrott

Mål: B 3111-22
Tingsrätten har idag dömt en person för ett stort antal grova narkotikabrott efter att denne på bland annat en krypterad plattform ha varit involverade i hantering av större partier narkotika. En annan person döms för medhjälp till grovt narkotikabrott och ytterligare en person döms för narkotikabrott. Tingsrätten har frikänt nio personer.

Åklagarens bevisning har till största del bestått i chattmeddelanden hämtade från meddelandeappen Signal samt en omfattande indiciebevisning.

- Med stöd av denna bevisning har tingsrätten i ett fall ansett det ställt utom rimligt tvivel att en 32-årig man hanterat större partier narkotika. Tingsrätten har också med stöd av framför allt indiciebevisning dömt en 23-årig man för medhjälp till grovt narkotikabrott genom att denne hyrt en lägenhet där narkotika förvarats, säger Kai Koskela, rådman vid Södertälje tingsrätt.

Tingsrätten dömer 32-åringen till fängelse i sju år och tio månader och 23-åringen till fängelse i fyra år och fyra månader.

– När det gäller övriga åtalade har inga eller enstaka chattmeddelanden funnits att tillgå. Åklagarens har valt att lagt fram en omfattande indiciebevisning till stöd för åtalet. Tingsrätten har ansett att indiciebevisningen sammantaget har varit av sådan beskaffenhet att det i huvudsak inte har varit möjligt för domstolen att dra några säkra slutsatser. Därför har nio åtalade frikänts, säger Kai Koskela.