Södertälje tingsrätt

Huvudentrén till tingsrätten ligger mitt på torget på Storgatan 17 i Södertälje. Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i bland annat brottmål eller tvistemål. Är du kallad till rättegång men är sjuk måste du ta kontakt med oss på telefonnummer 08-561 668 15.

Telefon, växel
08-561 668 00
Besöksadress
Storgatan 17, 151 72 Södertälje
Postadress
Box 348, 151 24 Södertälje
Leveransadress
Storgatan 17, 151 72 Södertälje
Mer kontaktinformation

Signera, betala och skicka in

Ska du skicka in en handling till tingsrätten? Använd gärna e-tjänsten där du digitalt signerar och skickar in till oss, till exempel ansökningar eller handlingar i ett pågående mål. Flera personer kan signera samma handling.

Person skriver på bärbar dator.
Nämndemän i förhandlingssal.

Vanligt folk med ett ovanligt viktigt uppdrag

Att vara nämndeman är ett spännande och meningsfullt uppdrag. Tillsammans med juristdomare avgör de mål och ärenden i domstolarna. Under 2023 väljs nämndemän för perioden 2024 - 2027. Läs om uppdraget och hur du anmäler intresse.