Södertälje tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Telefon, växel
08-561 668 00
Besöksadress
Storgatan 17, 151 72 Södertälje
Postadress
Box 348, 151 24 Södertälje
Leveransadress
Storgatan 17, 151 72 Södertälje
Mer kontaktinformation