Våra lokaler

I entrén finns en informationstavla till höger som visar dagens förhandlingar och vilken sal förhandlingarna håll i. Det finns hissar från entréplanet upp till plan 4, till plan 5 måste man ta trapporna.

Sal 1-4 är huvudförhandlingssalar med 12-48 platser för åhörare beroende på storlek på sal.
Sal 5-6 används till muntliga förberedelser, edgångar och sammanträden.
Varje förhandlingssal har kamerabevakning.

Tingsrätten har kameraövervakning i lokalerna.

Byggnaden inrymmer fyra tingssalar och två mindre rum som används för sammanträden i tvistemål.

Receptionen ligger på entréplan. På plan 1 och 2 finns kontorslokaler för medarbetarna. Förhandlingssalarna ligger på plan 3, 4 och 5.

Uppdaterad
2023-04-25