Våra lokaler

I entrén finns en informationstavla till höger som visar dagens förhandlingar och vilken sal förhandlingarna håll i. Det finns hissar från entréplanet upp till plan 4, till plan 5 måste man ta trapporna.

Sal 1-4 är huvudförhandlingssalar med 10-50 platser för åhörare beroende på storlek på sal.
Sal 5-6 används till muntliga förberedelser, edgångar och sammanträden.
Varje förhandlingssal har kamerabevakning.

Tingsrätten har kameraövervakning i lokalerna.

Uppdaterad
2022-02-23