Våra lokaler

Huvudentrén till tingsrätten ligger mitt på torget på Storgatan 17 i Södertälje. När man går in i entrén finns en informationstavla till höger som visar dagens förhandlingar och vilken sal förhandlingarna håll i. Det finns hissar från entréplanet upp till plan 4, ska man till plan 5 får man ta trapporna sista biten.

Sal 1-4 är huvudförhandlingssalar med 10-50 platser för åhörare beroende på storlek på sal.
Sal 5-6 används till muntliga förberedelser, edgångar och sammanträden.
Varje förhandlingssal har kamerabevakning.

Tingsrätten har kameraövervakning i lokalerna.
Uppdaterad
2019-03-21