Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Här beställer du

Mer information

  

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Enklast beställer du handlingar via vårt formulär. Fyll i beställningsformuläret så utförligt som möjligt så kan vi leverera snabbare.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ett exemplar av de flesta handlingar per post/e-post.

E-post

Handling finns redan som PDF-fil:

1-9 filer 0 kr
10 filer 50 kr
11 filer eller fler 50 kr + 2 kr/fil

Om handling måste skannas före leverans

1-9 sidor 0 kr
10 sidor 50 kr
11 sidor eller mer 50 kr + 2 kr/ sida

Papperskopior

Sida 1-9 0 kr
Sida 10 50 kr
Sida 11 - 50 kr + 2 kr/ sida

CD/DVD

Som e-post + 10 kr

Ljudfiler på CD/DVD

120 kr

Fax

Se papperskopior

 

Kostnaden faktureras och ev. porto tillkommer.

Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll