Frågor och svar

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i de flesta hem-, villa- och fritidshusförsäkringar.

Rättshjälp är ekonomiskt hjälp tänkt för den som inte har rättsskydd.

Huvudregeln är att du ska utnyttja rättsskyddet i din försäkring när du behöver ekonomisk hjälp i en tvist.

I första hand ska du använda rättskyddet i din försäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag om vad som ingår i ditt rättsskydd.

Om du inte har någon försäkring eller försäkringen inte gäller - kontakta ett juridiskt ombud (advokat eller jurist) för rådgivning. Ditt ombud hjälper dig vidare att lösa tvisten, antingen utanför domstol eller i domstol. Ni fyller tillsammans i ansökan om rättshjälp och skickar den till Rättshjälpsmyndigheten eller till domstolen, om ärendet redan finns hos domstol. Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen tar beslut om du har rätt till rättshjälp.

I rättshjälp ingår följande:

  • Delar av kostnaden för ditt rättshjälpsbiträde (advokat eller jurist) upp till 100 timmar. Rättshjälpen kan vid särskilda skäl utökas. För minderåriga utan inkomst och förmögenhet kan hela kostnaden täckas.
  • Kostnader för bevisning vid allmän domstol, Marknadsdomstolen och Arbetsdomstolen.
  • Utredningskostnader upp till 10 000 kronor (exklusive moms).
  • Kostnader för tolk och översättning.
  • Ansökningsavgiften i domstol.
  • Kostnader för kopior av handlingar och dokument från myndigheter, delgivningar med mera.
  • Kostnad för en medlare.