Solna tingsrätts logotyp
 

Avslag på Teslas yrkande om interimistiska säkerhetsåtgärder mot Postnord

Mål: 10724-23
Tingsrätten har beslutat att Postnord inte ska tvingas att lämna ut försändelser till Tesla innan målet avgörs slutligt.

Tesla har yrkat att tingsrätten redan nu ska besluta att vissa försändelser med bland annat registreringsskyltar ska lämnas ut.

Tingsrätten har beslutat att inte bevilja interimistiska säkerhetsåtgärder.

Chefsrådmannen Patrik Alm sammanfattar skälen för beslutet:

 - Om tingsrätten skulle bevilja den begärda säkerhetsåtgärden hade det i praktiken inneburit att den ena parten delvis hade fått rätt direkt. Det krävs mycket speciella förhållanden för att fatta ett sådant beslut och det kravet är inte uppfyllt. Målet innehåller svåra frågor om bland annat betydelsen av stridsåtgärder och postmottagares rättigheter. När tingsrätten avgör målet kommer tingsrätten att besluta om Postnord ska förpliktas att lämna ut försändelser till Tesla.

Handläggningen av målet fortsätter. Efter fortsatt skriftväxling kan tingsrätten komma att kalla till muntlig förberedelse.

Tingsrätten kommer senare att besluta om SEKO och ST får intervenera (gå in) i målet.