Göta hovrätts logotyp
 

Hovrätten ger prövningstillstånd och beslutar att vidare verkställighet inte får ske av tingsrättens beslut i mål mellan Tesla och Transportstyrelsen

Mål: Ö 4736-23
Norrköpings tingsrätt beslutade den 27 november 2023 att Transportstyrelsen vid äventyr av vite om 1 000 000 kr skulle låta Tesla hämta registreringsskyltar direkt hos skylttillverkaren.

Transportstyrelsen har överklagat beslutet till Göta hovrätt som idag beslutat att ge prövningstillstånd. Hovrätten har även beslutat om inhibition av tingsrättens beslut vilket innebär att beslutet tills vidare inte får verkställas. Innan hovrätten fattar ett slutligt beslut ska Tesla få möjlighet att slutföra sin talan.