Svea hovrätt
 

Information kring kommande dom i ett mål om grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988.

Mål: B 9704-22
Den 19 december kl. 14.00 meddelas dom i ett mål om grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988.

I samband med detta kommer ett pressmeddelande att publiceras där hovrätten ger en sammanfattning av domen. Två av rättens ledamöter finns den aktuella dagen tillgängliga på telefon för frågor mellan kl. 14.00-15.00.

Kopior på domen kommer att finnas i hovrättens lokaler i Wrangelska palatset.

Information in english:

On the 19th of December at 2 pm the judgment will be announced in a case regarding alleged grave international human rights violations and murder in Iran in 1988. In connection with this, a press release will be published in which the Court of Appeal gives a summary of the judgment. Two of the members of the court will be available by phone for questions between 2–3 pm.

Copies of the judgment will be available in the Court of Appeal's office in the Wrangel Palace.