Svea hovrätts logotyp
 

Svea hovrätt meddelar dom i ett mål om grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988

Mål: B 9704-22
Stockholms tingsrätt dömde förra sommaren en då 61-årig iransk medborgare för grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988 till livstids fängelse. Brotten avsåg avrättningar av fångar i fängelset Gohardasht. Svea hovrätt har idag meddelat dom i målet och fastställer i huvudsak tingsrättens dom.

Efter tingsrättens dom den 14 juli 2022 överklagade både åklagaren och den dömde. I dagens dom från hovrätten framkommer att hovrätten delar tingsrättens bedömning att ett stort antal personer har avrättats på det sätt som åklagaren har gjort gällande. Detta gäller i fråga om flertalet av de personer med koppling till Iranska Folkets Mujahedin samt olika vänstergrupper som åklagaren har påstått avrättades på fängelset Gohardasht.

-Vi har gjort bedömningen att åklagarens bevisning i avgörande delar är robust och övertygande och att tingsrätten i huvudsak har gjort en riktig bedömning när de funnit åtalet styrkt, säger hovrättsrådet Robert Green, referent i målet.

I några fall har hovrätten, till skillnad från tingsrätten, funnit att bevisningen i målet inte ger tillräckligt stöd för att vissa i åtalet angivna personer har avrättats. Åtalet har därför inte vunnit bifall i dessa delar. När det gäller åtalet för mord har hovrätten bedömt att gärningen ska betraktas som flera fall av mord i stället för ett brott, vilket innebär en ändring i förhållande till tingsrättens dom.

-Bevisningen i målet består till stor del av omfattande muntlig bevisning i form av förhör med målsäganden och vittnen som gjort iakttagelser av dramatiska händelser som inträffat för mer än trettio år sedan, vilket har gjort målet speciellt, säger Robert Green.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att avrättningarna av fångar med koppling till Iranska Folkets Mujahedin har ett sådant samband (nexus) med konflikten mellan Iran och Irak att den ska rubriceras som ett folkrättsbrott. I likhet med tingsrätten anser hovrätten också att brottet ska betraktas som grovt.

En av rättens ledamöter är skiljaktig såvitt avser mordåtalet och anser att den tilltalade ska dömas för medhjälp till flera fall av mord. Hovrättens majoritet anser dock att han ska dömas som gärningsman.

I fråga om straffmätning, val av påföljd, utvisning, häktning och skadestånd gör hovrätten i huvudsak inte några andra bedömningar än tingsrätten. Detta innebär bland annat att den tilltalade döms till livstids fängelse och att skadestånd för psykiskt lidande döms ut till anhöriga till avlidna personer och till överlevande målsägande.

Rättens ordförande, hovrättsrådet Christer Lundh, och referent, hovrättsrådet Robert Green finns tillgängliga per telefon för frågor om domen mellan kl. 14.00 och 15.00.