Kammarrätten i Stockholm
 

Kammarrätten fastställer sanktionsavgift för Klarna

Mål: 2829-23
Klarna ska betala en sanktionsavgift om 7,5 miljoner kronor eftersom dataskyddsinformationen inte uppfyllt kraven i EU:s dataskyddsförordning.

Överträdelserna av dataskyddsförordningen består av att Klarna inte lämnat tillräcklig information till de registrerade till exempel om hur personuppgifter kommer att lagras, och att informationen varit svårtillgänglig eller otydlig.

- Kammarrätten bedömer att en sanktionsavgift om 7,5 miljoner kronor är motiverad för att vara effektiv, proportionell och avskräckande. Kammarrätten gör därmed samma bedömning som Integritetsskyddsmyndigheten, säger Peder Liljeqvist, lagman vid kammarrätten.

Kammarrätten ändrar därmed förvaltningsrättens dom att sanktionsavgiften skulle vara 6 miljoner kronor.

Faktaruta

EU:s dataskyddsförordning, GDPR, tillämpas bland annat på sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk väg. Syftet med förordningen är att säkerställa en enhetlig skyddsnivå inom EU för behandling av personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för efterlevnaden av förordningen och har granskat Klarnas dataskyddsinformation som den var utformad den 17 mars–26 juni 2020.