Högsta domstolens logotyp
 

Inget prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål om folkrättsbrott med mera i Iran

Mål: B 206-24
Inget prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål om folkrättsbrott med mera i Iran.

I december 2023 dömde Svea hovrätt en man till livstids fängelse för grovt    folkrättsbrott och 24 fall av mord. Brotten hade enligt domen begåtts  sensommaren 1988 i Iran. Mannen överklagade hovrättens dom och ville bli  frikänd. Högsta domstolen har nu beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Det  innebär att hovrättens dom står fast.

 

Fakta

Huvudregeln är att Högsta domstolen bara ger prövningstillstånd om Högsta domstolens dom eller beslut kan få betydelse som prejudikat, det vill säga ge vägledning för hur domstolarna ska bedöma liknande fall (prejudikatskäl). Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning i Högsta domstolen.

Högsta domstolen får in drygt 8 000 överklaganden per år som kräver prövningstillstånd. Av dessa får drygt 100 prövnings­tillstånd.