Frivårdspåföljder

Påföljder som inte är frihetsberövande kallas ibland för frivårdspåföljder. Dit hör villkorlig dom, skyddstillsyn och samhällstjänst.

Villkorlig dom

I vissa fall kan domstolen döma till villkorlig dom i stället för fängelse. En förutsättning är att domstolen ansett att den dömde inte kommer att begå nya brott. 

Villkor och prövotid

Den som har begått ett brott som kräver ett strängare straff än böter, kan i vissa fall dömas till villkorlig dom i stället för fängelse. En förutsättning är att domstolen inte tror att den tilltalade kommer att begå nya brott.

Den som döms till villkorlig dom får en prövotid på två år, men ingen övervakning. Om man missköter sig under prövotiden och begår nya brott kan den villkorliga domen omvandlas till ett annat straff.

En villkorlig dom förenas i de allra flesta fall med böter eller med samhällstjänst.

Skyddstillsyn

För den som döms till skyddstillsyn löper en prövotid. Om ett missbruk eller beroende kan förklara brotten, kan olika typer av behandlingar genomföras.

Övervakning och prövotid

I stället för att dömas till fängelse kan en tilltalad dömas till skyddstillsyn. Då löper en prövotid på tre år. Under prövotiden ska den dömde sköta sig och försörja sig efter förmåga. Skyddstillsyn kan kombineras med andra straff, till exempel fängelse, dagsböter eller samhällstjänst.

Tingsrätten kan bestämma att vård och behandling ska genomföras under skyddstillsynen. Behandlingen ska ha samband med brottsligheten, och kan till exempel vara missbruksvård.

Skyddstillsyn innebär också övervakning där den dömde har kontakt med frivården. Övervakningstiden kan löpa under hela skyddstillsynen, men Kriminalvården kan avsluta den tidigare. Den är dock alltid minst ett år. 

Om den dömde missköter sig kan han eller hon få ändrade eller nya regler att rätta sig efter. Vid allvarlig misskötsamhet kan skyddstillsynen ersättas av ett annat straff, till exempel fängelse.

Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård)

Den som har begått ett brott kan i vissa fall dömas till att gå igenom en behandling. Det heter skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, men kallas ofta för kontraktsvård. Kontraktsvård kan bli aktuellt för den som har någon typ av beroende, till exempel av alkohol eller narkotika, är spelberoende eller våldsbenägen.

För att kunna dömas till kontraktsvård måste den dömde vara medveten om sitt missbruk eller beroende. Den dömde ska också vara beredd att gå igenom en mer ingripande behandling för att bli frisk. Det måste också finnas ett samband mellan brottet och missbruket eller beroendet. Om behandlingen skulle misskötas kan tingsrätten istället döma till fängelse.

Om kontraktsvården är omfattande kan tingsrätten bestämma att övervakningstiden ska vara längre än ett år, exempelvis ett år och sex månader.

Samhällstjänst

Samhällstjänst är en skyldighet att arbeta utan lön under en viss tid.

Samhällstjänstens längd och placering

Samhällstjänst är en skyldighet att arbeta gratis under en begränsad tid. Tingsrätten bestämmer längden på tjänsten, mellan 40 och 240 timmar. Det kan till exempel handla om arbete hos en idrottsförening, hjälporganisation, kommun eller kyrka. Samhällstjänst döms ut i kombination med villkorlig dom eller skyddstillsyn.

För att kunna dömas till samhällstjänst måste den dömde själv vilja det.

Frivård: för dig som är tilltalad

Villkorlig dom

Om brottet du dömts för kräver ett strängare straff än böter, kan du i vissa fall dömas till villkorlig dom i stället för fängelse. En förutsättning är att domstolen bedömt att du inte kommer att begå nya brott.

Du får då en prövotid på två år. Under denna tid måste du sköta dig och försörja dig efter förmåga. Begår du nya brott under denna tid kan den villkorliga domen ersättas av ett annat straff. Villkorlig dom kan kombineras med dagsböter och/eller samhällstjänst.

Skyddstillsyn och särskild behandlingsplan

I stället för att dömas till fängelse kan du i vissa fall dömas till skyddstillsyn. Då löper en prövotid på tre år. Under prövotiden ska du sköta dig och försörja dig så gott du kan. Skyddstillsyn kan kombineras med andra straff, till exempel fängelse, dagsböter och/eller samhällstjänst.

Det första året är en övervakningstid då du har kontakt med frivården. Tingsrätten kan bestämma att du ska få vård eller genomgå behandling under övervakningstiden. Behandlingen ska ha samband med din brottsligheten, och kan till exempel vara missbruksvård.

Om du missköter dig under prövotiden kan du få ändrade eller nya regler att rätta dig efter. Vid allvarlig misskötsamhet kan skyddstillsynen sluta att gälla och i stället ersättas av ett annat straff, till exempel fängelse.

Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård)

I vissa fall kan du dömas till att gå igenom en behandling. Det heter skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, men kallas ofta för kontraktsvård.

Kontraktsvård kan bli aktuellt om du har någon typ av beroende, till exempel av alkohol eller narkotika, är spelberoende eller våldsbenägen. En förutsättning för att kunna dömas till kontraktsvård är att du förstår att du har ett missbruk eller beroende, och att du är beredd att gå igenom en mer ingripande behandling för att bli frisk. Det måste också finnas ett samband mellan brottet och missbruket eller beroendet.

Om kontraktsvården är omfattande kan tingsrätten bestämma att övervakningstiden ska vara längre än ett år, exempelvis ett och ett sex månader.

Om du missköter behandlingen kan tingsrätten bestämma att straffet ändras till fängelse. 

Samhällstjänst

Samhällstjänst är en skyldighet att arbeta utan lön under en viss tid.

För att kunna dömas till samhällstjänst måste du själv vilja det, samtidigt som domstolen bedömer att det är ett lämpligt straff. Samhällstjänst är en skyldighet att arbeta gratis under en begränsad tid som tingsrätten bestämmer, mellan 40 och 240 timmar. I domen står hur många timmar du ska arbeta och hur långt fängelsestraffet skulle ha varit om domstolen inte beslutat om samhällstjänst. Exempel på arbetsplats kan vara en idrottsförening, hjälporganisation, kommun eller kyrka.

Det är Kriminalvården tillsammans med arbetsplatsen som bestämmer vilka arbetsuppgifter som ska utföras och vilka arbetstider som ska gälla. Om du till exempel skulle utebli utan giltiga skäl, eller komma till arbetet drogpåverkad, kan den villkorliga domen eller skyddstillsynen med föreskrift om samhällstjänst upphävas och straffet istället bestämmas till fängelse. När domstolen bestämmer det nya fängelsestraffets längd ska hänsyn tas till hur många timmar samhällstjänst som du har utfört.

Samhällstjänst döms ut i kombination med villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Uppdaterad
2021-04-20