Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Här beställer du

common.merInformation

Beställningar av kopior, domar eller andra handlingar kan göras via e-post till nykopings.tingsratt@dom.se. Det går även bra att ringa 0155-12 04 00.

För snabb handläggning behövs någon av följande uppgifter;
Namnet på någon av parterna i målet, datum eller månad och årtal för dom eller beslut, målnummer, typ av mål eller ärende eller andra uppgifter som kan vara till hjälp vid sökning i dataregister eller arkiv.

Tingsrätten tar ut en avgift för kopior enligt bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191). Om en beställning omfattar 10 sidor eller mer tas avgift ut med 50 kronor för de första tio sidorna och därefter 2 kronor för varje sida.

Publicerad
2019-08-22
Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll