Kamerabevakning

Nyköpings tingsrätts lokaler kamerabevakas som en del i vårt säkerhetsarbete. Personuppgifterna behandlas som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Inspelat material sparas bara så länge det är nödvändigt.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på Nyköpings tingsrätt och andra som behöver få dem för att hantera en eventuell säkerhetsincident. Uppgifterna kan komma att lämnas ut vid en begäran om att ta del av allmän handling om de inte omfattas av sekretess.

Uppdaterad
2019-10-01