Ordningsregler

  • I rättssalarna ska kameror, mobiltelefoner och annan sådan utrustning vara avstängda och undanstoppade.
  • All fotografering, bildupptagning och bildöverföring i och från rättssalarna är förbjuden och straffbelagd när en förhandling pågår.
  • Förhandlingarna hålls i ordnade och värdiga former. Alla måste respektera det.
  • Allt som inverkar störande på förhandlingen är förbjudet. Det är alltså inte tillåtet att till exempel applådera, kommentera uttalanden, skratta, fnissa eller föra högljudda samtal.
  • Det är inte tillåtet att konsumera mat eller dryck i rättssalarna.
  • Den som bryter mot dessa regler kan bli avvisad med förbud att återvända.
  • Lämna inte kvar kläder eller andra tillhörigheter i rättssalen under pauser.
Uppdaterad
2019-10-01