StudiebesökGrupper som är intresserade av ett studiebesök vid en förhandling i tingsrätten bör ta kontakt med tingsrätten under telefontid 08.00-16.00 på telefonnummer 0155-120423/120400 eller via e-post till asa.danielsson@dom.se

Det är önskvärt att deltagarna visar hänsyn under förhandlingen och inte stör genom att till exempel samtala med andra eller lämna salen under pågående förhandling.

Mobiltelefoner ska vara avstängda och undanstoppade.

Det är inte tillåtet för besökare att fotografera, filma eller göra inspelningar inne i rättssalen under pågående förhandling.

Gruppen bör avsluta besöket i anslutning till en paus eller i samband med förhandlingens slut.

Uppdaterad
2019-03-21