Till dig som är vittne eller målsägande

Vid tingsrätten finns vittnesstöd som kan svara på frågor och vara till din hjälp i samband med rättegången. Vittnesstöden är ideellt arbetande personer som har genomgått en utbildning och avlagt ett moraliskt bindande tystnadslöfte. Vittnesstöden bär en bricka med texten "Vittnesstöd".

Vittnesstödet ska främst vara en medmänniska men kan även förklara hur brottmålsprocessen går till. De kan även informera om ersättning, vittnesed och praktiska saker såsom var garderob och toalett finns. Vittnesstöden kan också slussa vittnen och brottsoffer vidare till andra stödinstanser.

Hos tingsrätten i Nyköping finns ett särskilt väntrum för vittnen och målsägande där du kan vistas om du inte vill vänta i den stora vänthallen.

Vill du komma i kontakt med vittnesstöden före förhandlingsdagen
ring 0155-21 00 50.

Brottsoffermyndighetens webbsida "rättegångsskolan" kan vara till hjälp för dig som vill veta hur en rättegång går till.

Uppdaterad
2019-10-01