Arkiv

I tingsrättens arkiv förvaras handlingar i avgjorda mål och ärenden från 1971 och framåt. Handlingar före 1971 finns hos Landsarkivet i Uppsala, tfn 010-476 84 00.

Handlingar rörande Inskrivningsärenden finns hos Landsarkivet i Härnösand, tfn 0611-34 76 78.

Tingsrättens arkiverade handlingar är offentliga handlingar med ett fåtal undantag. Exempel på handlingar som förvaras i arkivet är akter i brottmål, tvistemål och ärenden, dom- och beslutsböcker.Beställningar av kopior, domar eller andra handlingar kan göras via e-post till nykopings.tingsratt@dom.se. Det går även bra att faxa, ringa eller beställa per post.

För snabb handläggning behövs någon av följande uppgifter.
Namnet på någon av parterna i målet, datum eller månad och årtal för dom eller beslut, målnummer, typ av mål eller ärende eller andra uppgifter som kan vara till hjälp vid sökning i dataregister eller arkiv.

 

Tingsrätten skickar inga arkiverande handlingar via e-post.

Tingsrätten tar ut en avgift för kopior enligt bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191). Om en beställning omfattar 10 sidor eller mer tas avgift ut med 50 kronor för de första tio sidorna och därefter 2 kronor för varje sida. Avgiften tas ut även om kopiorna skickas per fax.

Uppdaterad
2019-03-21