Vår målsättning

Vi har ett högt förtroende hos allmänheten. Mål och ärenden avgörs snabbt, med bibehållen hög kvalitet. Det finns få mål och ärenden i balans.

I fråga om ett genomsnittligt mål eller ärende som avgörs i sak (och inte förliks e.d.) bör handläggningstiden vara högst följande.

Brottmål 2 månader
Tvistemål 9 månader (mellandom = avgörande)
Förenklade tvistemål (FT - mål) 4 månader
Domstolsärenden 2 månader

 

År 2018 var det bara ett fåtal tingsrätter som hade kortare handläggningstid än Nyköpings tingsrätt (det finns 48 tingsrätter).

Vi strävar efter att fortlöpande tillhöra de absolut snabbaste tingsrätterna.

Vi har lätt att rekrytera och behålla kvalificierad personal. De anställdas kompetens utvecklas kontinuerligt och deras kunskaper tas till vara. De har balans i livet och på jobbet; de får livspusslet att gå ihop. De har kul på jobbet; de känner lust att komma hit.

Vill du veta hur vi gör för att uppfylla målsättningen?
Beställ vår verksamhetsplan!

Uppdaterad
2019-03-21