Vår vision av verksamheten är följande

Vår verksamhet - rättssäker och oberoende

1.     Vi respekterar allas likhet inför lagen och tryggar den enskildes rättssäkerhet.

2.     Rättskipningen utövas sakligt och opartiskt.

3.     Mål och ärenden avgörs i tid, med hög kvalitet och effektivitet.

4.     Verksamheten har ett högt förtroende hos allmänheten.

5.     De anställda får glädje av att vara just hos oss och av att göra ett bra jobb hos oss, vilket ger vår verksamhet framgång.

 

Några av våra målsättningar är följande:

 

1.     I fråga om ett mål eller ärende som avgörs i sak (och inte förliks e. d.) bör handläggningstiden vara högst:

Brottmål 2 månader
Tvistemål exl. gem. ans 9 månader (mellandom = avgörande)
Förenklade tvistemål (FT - mål) 4 månader
Domstolsärenden 2 månader

 

År 2020 var det bara ett fåtal tingsrätter (det finns 48 tingsrätter) som hade kortare handläggningstid än vi.

Vid årsskiftet 2020/21 hade vi en balans som var lägre än alla andra tingsrätter.

Vi strävar efter att fortlöpande tillhöra de absolut snabbaste tingsrätterna - utan att göra avkall på hög kvalitet i arbetet.

 

2.     Tingsrätten ska vara en attraktiv arbetsplats.

        Vi ska attrahera, utveckla och behålla den bästa kompetensen.

        Medarbetare och chefer ska vara engagerade och goda förebilder för verksamheten.

        Arbetsmiljön ska vara anpassad för verksamheten och det moderna arbetslivet.

Uppdaterad
2021-10-27