Överklagande i brottmål

För att underlätta för parter och ombud som ska överklaga till hovrätten finns en blankett med instruktioner för hur ett överklagande kan formuleras.

Överklagande i brottmål

Blankett

Ladda först ner wordblanketten. När du sedan öppnar den kan du aktivera redigering och fylla i textfälten. Spara gärna om blanketten med ett eget dokumentnamn (till exempel Överklagande, målnummer) innan du skickar den till tingsrätten.

Blanketten är framtagen för Word. Om du använder ett annat ordbehandlingsprogram kan du kopiera innehållet i blanketten till det program du använder. 

Relaterat innehåll

Instruktioner för att fylla i mallen finns under avsnittet "Stöd för aktörer i domstol".

Uppdaterad
2023-03-17