När du ska begära ersättning

När du har utfört ett tolkuppdrag och ska begära ersättning finns det här information som är bra att känna till.

Din kostnadsräkning

Även om du är förordnad via tolkförmedling yrkar du som regel ersättning för dina kostnader hos domstolen. Tolkförmedlingen fakturerar då endast förmedlingsavgiften. Ersättningsrutinen kan variera mellan domstolarna.

Beroende på om du är en näringsidkare med F-skatt eller en uppdragstagare med A-skatt behöver domstolen vissa uppgifter.

För dig som är näringsidkare med F-skatt

Din kostnadsräkning ska innehålla dessa uppgifter:

 • Målnummer
 • Arvodesnivå
 • Fakturanummer baserat på en eller flera serier
 • Firmans momsregistreringsnummer (VAT-nummer)
 • Beställarens namn och adress
 • Tolkens namn och adress
 • Tillämpad mervärdesskatt som ska betalas
 • Specificera datum och klockslag för arbete och tidspillan.
 • Specificera utlägg. De ska styrkas med kvitto, exklusive moms.

För dig som är uppdragstagare med A-skatt

Din kostnadsräkning ska innehålla dessa uppgifter:

 • Målnummer
 • Arvodesnivå
 • Beställarens namn och adress
 • Tolkens namn och adress
 • Tolkens personnummer
 • Specificera datum och klockslag för arbete och tidspillan.
 • Specificera utlägg. De ska styrkas med kvitto, inklusive moms.

Beslut

Domstolen tar ställning till ditt yrkande och beslutar om vilken ersättning du har rätt till. Beslutet kan överklagas.

Utbetalning

Näringsidkare med F-skatt

Utbetalning sker till bankgiro eller plusgiro.

I normalfallet sker utbetalning 10 dagar från beslutsdatum.

Uppdragstagare med A-skatt

Ersättningen utbetalas som lön omkring den 25:e varje månad. Det förutsätter att den beslutade kostnadsräkningen är registrerad, granskad och bokförd innan månadens stoppdatum.

Vid första löneutbetalningen kan du se din e-lönespecifikation på www.swedbank.se/edokument. Du som är kund i Nordea eller Swedbank/Sparbank kan välja att få din lönespecifikation elektroniskt i din internetbank. Är du kund i annan bank kan du endast se din specifikation via Swedbanks webbsida.

Observera att om du sen tidigare redan anmält att du vill ha lönebeskedet till din internetbank så kommer första lönebeskedet att presenteras i internetbanken och inte på www.swedbank.se/edokument.

Myndighetskod

Ytterligare information

Uppdaterad
2022-11-10