DVFS 1998:7

Grundförfattning

Domstolsverkets föreskrifter om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen

Ändringsföreskrifter

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:7) om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen