DVFS 2013:1

Grundförfattning

Notarienämndens föreskrifter för notarietjänstgöring vid domstol

Ändringsföreskrifter

Notarienämndens föreskrifter om ändring av Notarienämndens föreskrifter (DVFS 2013:1) för notarietjänstgöring vid domstol